Zapytania ofertowe
Informacje Flytech UAV
ZAPYTANIA OFERTOWE
ARCHIWALNE ZAPYTANIA OFERTOWE

Dostawa urządzenia MEMS INS SENSOR.

Informacja z dnia 20.10.2017:

W wyniku przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 2/1.2POIR dokonano wyboru dostawcy: Advanced Navigation.

As a result of the inquiry no. 2/1.2POIR, the deliverer has been chosen: Advanced Navigation.

 

10.10.2017

Zakup realizowany w ramach Projektu ”Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych” dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

The supply of MEMS INS SENSOR for “Unmanned Aerial System intended for autonomously execute an inspections of bridges” project, Smart Growth Operational Programme 2014-2020, co-financed by the European Regional Development Fund.

 

Rozeznanie MEMS

Pobierz formularz 

 

Rozeznanie rynku nr 1/1.2POIR | Inquiry No. 1/1.2POIR

Dostawa systemu LIDAR (Light Detection and Ranging). Zakup realizowany w ramach Projektu ”Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych” dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

The supply of LIDAR system (Light Detection and Ranging) for “Unmanned Aerial System intended for autonomously execute an inspections of bridges” project, Smart Growth Operational Programme 2014-2020, co-financed by the European Regional Development Fund.

 

Ściągnij plik: rozeznanie LIDAR

 

Informacja z dnia 10.08.2017.

Dołączamy doprecyzowanie na dostawę systemu LIDAR bez zewnętrznego układu inercyjnego INS.
Z uwagi na powyższe, wydłużamy termin składania ofert do dnia 18.08.2017.

We include a refinement for delivery LIDAR system without external inertia system INS.
Therefore, we will extend the deadline for submission of tenders by 18.08.2017.

 

Informacja z dnia 29.08.2017:

W wyniku przeprowadzonego Rozeznania rynku nr 1/1.2POIR dokonano wyboru dostawcy: Mapix Technologies Ltd.

As a result of the inquiry no. 1/1.2POIR, the deliverer has been chosen: Mapix Technologies Ltd.

Zapytanie nr 1/1.2POIR z dnia 07.06.2017 r. – na sukcesywną dostawę 3 sztuk komputerów przenośnych służących do zaawansowanych obliczeń graficznych

 

Zapytanie nr 1/1.2POIR z dnia 07.06.2017 r. – na sukcesywną dostawę 3 sztuk komputerów przenośnych służących do zaawansowanych obliczeń graficznych. Zakup realizowany w ramach Projektu ”Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych” dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz: zapytanie1_1 2POIR

Informacja o wyniku zapytania: Pobierz plik

Kontakt
Biuro
FlyTech UAV sp. z o.o.
ul. Balicka 18A, 30-149 Kraków
Sprzedaż
Serwis
Marketing
##duuxrt#at#uanitrwjpk.rdb##