POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nadrzędnym celem FlyTech UAV Sp. z o.o. jest zapewnienie Państwa ochrony prywatności, na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi, w posiadanie których wejdzie FlyTech UAV Sp.  z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Balicka 18A, 30-149 Kraków) będąca Administratorem Państwa danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FLYTECH UAV SP. Z O.O.

Jakie Państwa dane gromadzimy i w jakim celu?

Wywołanie strony internetowej http://www.flytechuav.pl, serwer automatycznie udokumentuje wywołanie oraz spowoduje automatyczne zapisanie logów serwera, takich jak nazwa żądanego pliku, IP, datę i godzinę, dane dostępowe, ilość przesyłanych danych. Przedmiotowe dane służą jedynie do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania odwiedzanej strony internetowej, zaprezentowaniu oferty FlyTech UAV Sp. z o.o., a zatem służy zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu FlyTech UAV Sp. z o.o. Powyższe dane w terminie 7 dni od chwili opuszczenia przez Państwa strony internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o. zostaną usunięte. Państwa dane osobowe gromadzone są przez FlyTech UAV Sp. z o.o. wyłącznie wtedy kiedy dobrowolnie nam je Państwo przekażecie, kontaktując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego lub zapisując się do naszego newslettera.

Newsletter

Jeżeli zdecydują się Państwo na subskrypcję naszego newslettera, FlyTech UAV Sp. z o.o. na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody, wykorzystywać będzie niezbędne dane do przesyłania Państwu drogą elektroniczną newslettera. W każdej chwili przysługuje Państwu uprawnienie do rezygnacji z otrzymywania newslettera, poprzez skorzystanie z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Rezygnacja z otrzymywania newslettera skutkowała będzie usunięciem Państwa adresu e-mail przez FlyTech UAV Sp. z o.o.. 

Kontakt

To jakie dane są przez FlyTech UAV Sp. z o.o. gromadzone, w wyniku wykorzystania przez Państwa formularza kontaktowego, wynika z jego treści, przy czym pola oznaczone jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym, a wyniku tego gromadzone dane są niezbędnymi do rozpatrzenia sprawy w której to kontaktują się Państwo z FlyTech UAV Sp. z o.o. FlyTech UAV Sp. z o.o. korzysta z przedmiotowych danych w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, zatem brak powyższych danych uniemożliwi Państwu skontaktowanie się z FlyTech UAV Sp. z o.o.

Cookies 

Ciasteczka (ang. Cookies) to niewielkie pliki, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy, zapisywane na urządzeniu końcowym takim jak komputer, laptop, smartfon, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Używanie przez FlyTech UAV Sp. z o.o. ciasteczek – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie prawnie uzasadnionego interesu FlyTech UAV Sp. z o.o., polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu strony internetowej, a przez to optymalnej prezentacji oferty FlyTech UAV Sp. z o.o.

FlyTech UAV  Sp. z o.o. używa dwóch rodzajów ciasteczek, pierwsze cookies tak zwane „sesyjne”, pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony i są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej.

Drugie ciasteczka tzw. „stałe” są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają FlyTech UAV Sp. z o.o. rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę internetową. Czas przechowywania ciasteczek stałych podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej, zaś przeglądarkę internetową możecie Państwo skonfigurować w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies, decydować o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach.

W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o. może zostać ograniczona.

Strona internetowa FlyTech UAV Sp. z o.o. korzysta również z tak zwanych plików DoubleClick – w ramach Google Analytics – które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w ramach korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o., przekazywane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam też są przechowywane. Państwa adres IP, przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest skracany. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam też jest skracany. Podkreślenia wymaga, że anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google wykorzysta powyższe informacje, by sporządzić raport w przedmiocie aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

Analityka

Strona internetowa FlyTech UAV Sp. z o.o. używa narzędzi do analityki internetowej Google, celem optymalnej prezentacji oferty. Informacje automatycznie gromadzone dotyczą korzystania przez Państwa ze strony internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o. i przekazywane są co do zasady do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam też są przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na stronie internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o. anonimizację IP, Państwa adres jest skracany nim zostanie przekazany dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyjątkowo podobnie jak w przypadku plików DoubleClick, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Podkreślenia wymaga, że Google z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy zawartej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską. Komisja Europejska przyznała, że poziom ochrony danych jest odpowiedni w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Pricacy Shield. Pobranie i zainstalowanie przez Państwa wtyczki do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl zapobiegnie rejestrowaniu zgromadzonych przez cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o. w tym Państwa adresu IP przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google.

Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych jest FlyTech UAV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 18 A, 30-149 Kraków, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000567569, kapitał zakładowy 558.600,00 zł.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

FlyTech UAV Sp. z o.o. nigdy nie przekazuje Państwa danych osobowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które Państwa dane osobowe przechowuje FlyTech UAV Sp. z o. Aby się tego dowiedzieć prosimy o kontakt z FlyTech UAV Sp. z o.o., a otrzymacie Państwo rzeczone informacje za pośrednictwem poczty e-mail. Prawo do poprawiania danych:  W związku z udostępnieniem FlyTech UAV Sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje  Państwu uprawnienie do zażądania ich poprawienia , jeśli są one niepoprawne, a także przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych. 

Prawo do przenoszenia

FlyTech UAV Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, macie Państwo zatem prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa. Przedmiotowe dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do usunięcia danych  

W każdej chwili możecie Państwo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez FlyTech UAV Sp. z o.o.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym   

Jeśli uważacie Państwo, że FlyTech UAV Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, możecie Państw bezpośrednio skontaktować się z nami. Przysługuje Państwu również prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym.

Uaktualnienia Polityki prywatności

Nie mogąc wykluczyć, że w przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności, pragniemy poinformować, że jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej FlyTech UAV Sp. z o.o. Każdorazowo będziemy również informować Państwa o jakichkolwiek zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.

Kontakt
Biuro
FlyTech UAV sp. z o.o.
ul. Balicka 18A, 30-149 Kraków
Sprzedaż
Serwis
Marketing
##duuxrt#at#uanitrwjpk.rdb##